Przychodnia Wterynaryjna Marivet – Świat Zwierząt. Do końca miesiąca Sterylizacja finansowana z Urzędu Miasta Częstochowy 2019.

Ostatni miesiąc na darmową sterylizacje zwierząt !!!
W Przychodni Weterynaryjnej Marivet – Świat Zwierząt są przeprowadzane bezpłatne sterylizacje kotów i psów finansowane przez Urząd Miasto Częstochowa.

Przedmiotem programu jest bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w ramach przyjętego przez Gminę Miasto Częstochowa Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na rok 2019. Program dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego, których właściciele zamieszkują na terenie Częstochowy. Program będzie realizowany do 31.10.2019 r. lub do wykorzystania puli środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel.